Conferences 2014

PhD/Post doc course in Methods for Evaluating Social Programs
June 2-5, 2014 at Uppsala University, Sweden
The course is lectured by Professor Petra E. Todd, Alfred L. Cass Term Professor of Economics, University of Pennsylvania
Information
Program
Reading list


Call for Papers to the 9th Nordic Summer Institute in Labor Economics
June 10-11, 2014 in Helsinki
The ninth annual Nordic Summer Institute in Labor Economics will take Place at Paasitorni in Downtown Helsinki.
Papers submitted to the meeting should be sent to by March 14.
Information


Konferens i arbetsmarknadsrelationer, 10-11 november 2014
Krusenberg herrgård, Uppsala
Program
Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), som finansieras av FORTE, arrangerar en nationell och flervetenskaplig konferens i arbetsmarknads­relationer. Konferenserna syftar i första hand till att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga discipliner och vänder sig primärt till forskare och forskarstuderande i Sverige. Årets konferens kommer att ägnas åt två teman: dels frågor om Ungdomar och arbetsmarknaden dels frågor om Privatisering av offentliga tjänster – effekter för arbetslivet/arbetsmarknaden.


Den globaliserade arbetsmarknaden
UCLS (Uppsala Center for Labor Studies) inbjuder till konferens om den globaliserade arbetsmarknaden
7 november 2014, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Program