Conferences 2016

How to improve school results? Policy design, implementation and evaluation
Conference venue: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
24-25 maj, 2016
Program


Konferens i arbetsmarknadsrelationer
26-27 september 2016, Krusenberg Herrgård
Inbjudan
Program


Arbetsrättsliga föreningen och Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) uppmärksammar​
Medbestämmandelagen 40 år
Konferens om Sveriges kollektiva arbetsrätt
10 februari 2017, Kammarsalen Berns, Berzelii park, Stockholm