Conferences 2011

Workshop on Family, Gender, and Children
May 9 – May 11, 2011, Söderarm

-------------------------------------------------------------------------------

Conference on Human capital formation in childhood and adolescence
May 12-13, 2011 at Johannesbergs Slott

-------------------------------------------------------------------------------

The 6th Nordic Summer Institute in Labor Economics
June 7-9, 2011 in Torshavn

The sixth annual Nordic Summer Institute in Labor Economics will take place in Torshavn, Faroe Islands, June 7-9, 2011. A call for papers will be distributed in January 2011. The conference will be funded by Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) and organized by Per-Anders Edin, Peter Fredriksson and Juanna Joensen.

----------------------------------------------------------------

Second workshop in empirical public policy
June 13-14, 2011

----------------------------------------------------------------

Workshop on absenteeism and social insurance
September 5-6, 2011, Utrecht University

----------------------------------------------------------------

UCLS Workshop i Politisk Ekonomi
Krusenberg 3-4 oktober, 2011

----------------------------------------------------------------

Konferens i arbetsmarknadsrelationer
24-25 oktober, 2011 Krusenberg herrgård, Uppsala

-------------------------------------------------------------------------------

Konferens: Den tudelade välfärdsstaten - forskning om individer i kläm mellan stat och kommun
October 17, 2011 in Stockholm

I Sverige har det vuxit fram en tudelad välfärdsstat, där majoriteten av medborgarna omfattas av ett statligt socialförsäkringssystem medan kommunerna bär det yttersta ansvaret för oförsäkrade individer: Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan ansvarar för försäkrade individer och den kommunala soci­altjänsten för övriga. Eftersom en stor andel av social­bidragstagarna även är klienter hos de statliga myndigheterna (t ex så ställer många kommuner krav på att arbetsföra socialbidragstagare är registrerade hos AF) innebär detta att personer kommer att behöva vända sig till två, eller än fler, ställen för att få sin försörjning och hjälp att finna arbete och/eller yrkesmässig rehabilitering.

------------------------------------------------------------------