Konferens i arbetsmarknadsrelationer

Krusenberg herrgård, Uppsala, 24‐25 oktober 2011 (lunch‐lunch)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), som finansieras av FAS, arrangerar en nationell och flervetenskaplig konferens i arbetsmarknadsrelationer. Konferenserna syftar i första hand till att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga discipliner och vänder sig primärt till forskare och forskarstuderande i Sverige. Årets konferens kommer att ägnas åt två teman dels hur man behåller äldre i arbetslivet dels frågor om kunskapsbildning i företag.


Program
Deltagarlista
Blankett för reseersättning

Situationsplan Krusenberg Herrgård

Uppsatser/presentationer

Job Polarization and Task-Biased Technological Change: Sweden, 1975–2005
Adrian Adermon and Magnus Gustavsson

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering
Ann Numhauser-Henning

De äldres återkomst till arbetsmarknaden
Eskil  Wadensjö

Social Investment in the Ageing Populations of Europe
Thomas Lindh

Om avgång i samband med pension och åldersdiskriminering
Ann Numhauser-Henning