UCLS Workshop i Politisk Ekonomi

Krusenberg 3-4 oktober, 2011
Uppsatser

Is it worth it? On the returns to holding political office
Heléne Lundqvist

Political Partisanship in Norway: Evidence from Discontinuities in the Seat Allocation Formula
Jon Fiva, Olle Folke och Rune Sorensen

A Mixed Blessing for the Left? Early Voting, Turnout and Election
Henning Finseeras och Kåre Vernby

Local Tax Setting and Electoral Accountability
Eva Mörk och Mattias Nordin

Political responses to economic recessions
Pär Nyman

Political Preferences and Public Sector Outsourcing
Mikael Elinder och Henrik Jordahl

Petropopulism
Egil Matsen, Gisle Natvik och Ragnar Torvik

Historical Origins of Right-Wing-Extremism
Matz Dahlberg, Heléne Lundqvist och Kåre Vernby

-------------------------------------------------------------------------------------------

Reseersättning

Reseersättning
SINK - särskild skatt för utomlands bosatta (kompletteras med en passkopia)
Nordea - Utbetalning av lön/reseersättning till utlandet genom Nordeas personkonto system