Den tudelade välfärdsstaten - forskning om individer i kläm mellan stat och kommun

Uppsala Center for Labour Studies (UCLS) och FAS bjöd in till en endagskonferens för att diskutera forskningen kring de grupper som befinner sig i gränslandet mellan de statliga och kommunala systemen. Se hela konferensen på Svt Play.

PanelenPer Molander
 

*Program

*Deltagarlista

Konferensen inleddes av Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

Ulf Kristersson.


”Arbetslösa, sjuka och fattiga – hur många är de? ”
Eva Mörk, professor vid Nationalekonomiska institution, Uppsala universitet och UCLS

 

” En gemensam ingång – i ett internationellt perspektiv”
Renate Minas, forskare, Institutet för framtidsstudier

 

”NAV – erfarenheter från Norge”
Knut Røed, Senior Research Fellow, Frisch Centre

 

”Övervältringar mellan stat och kommun”
Tapio Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola

 

”Offentlighet och sekretess - hinder för samordning?”
Lars Bejstam, docent vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

 

”(Re-)Produktiv välfärdsstat”
Joakim Palme, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och UCLS

 

--------------------------------------------------------------------------------

I Sverige har det vuxit fram en tudelad välfärdsstat, där majoriteten av medborgarna omfattas av ett statligt socialförsäkringssystem medan kommunerna bär det yttersta ansvaret för oförsäkrade individer: Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan ansvarar för försäkrade individer och den kommunala soci­altjänsten för övriga. Eftersom en stor andel av social­bidragstagarna även är klienter hos de statliga myndigheterna (t ex så ställer många kommuner krav på att arbetsföra socialbidragstagare är registrerade hos AF) innebär detta att personer kommer att behöva vända sig till två, eller än fler, ställen för att få sin försörjning och hjälp att finna arbete och/eller yrkesmässig rehabilitering.

Uppsala Center for Labour Studies (UCLS) och FAS bjöd in till en endagskonferens för att diskutera forskningen kring de grupper som befinner sig i gränslandet mellan de statliga och kommunala systemen. Konferensen inleddes av Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.