Conferences 2012


UCLS Workshop on Family, Gender, and Children
April 16 – April 17, 2012, Tavira, Portugal

-------------------------------------------------------------------------------

IFAU/UCLS workshop on linked employer-employee data
Time: 14:00 – 18:00, Thursday, March 29, 2012
Place: F433, Ekonomikum

Presenters:
Teodora Borota, Tove Eliasson, Lena Hensvik, Lisa Jönsson and Oskar Nordström Skans
Invited participants: Francis Kramarz and Kjell Salvanes

Organizers:
Teodora Borota, P-A Edin, Oskar Nordström Skans

-------------------------------------------------------------------------------

7th Nordic Summer Institute in Labour Economics
June 5-6, 2012 in Bergen

-------------------------------------------------------------------------------

Conference on Families, Children and Human Capital Formation

On October 19-20, 2012, CESifo Economic Studies and Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) will hold a joint conference on “Families, Children and Human Capital Formation” in Munich. The purpose of the conference is to stimulate research on this theme. We welcome both empirical and theoretical papers that address policy-relevant questions.

-------------------------------------------------------------------------------

Konferens i arbetsmarknadsrelationer
9-10 oktober 2012, Krusenberg herrgård,Uppsala

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), som finansieras av FAS, arrangerar en nationell och flervetenskaplig konferens i arbetsmarknads¬relationer. Konferenserna syftar i första hand till att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga discipliner och vänder sig primärt till forskare och forskarstuderande i Sverige.

-------------------------------------------------------------------------------

Ju förr desto bättre? Betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång

Torsdagen den 25 oktober höll IFAU tillsammans med UCLS en konferens om betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång. Webbsändningen och powerpoint presentationer finns på IFAU:s hemsida, klicka på titeln ovan för att komma till direkt hemsidan.

Under senare tid har forskningen alltmer betonat vikten av tidiga insatser för framgång i skolan såväl som för senare i livet. Framförallt har betydelsen av att tidigt upptäcka barn som riskerar att misslyckats framhållits, eftersom man genom tidiga insatser påverkar möjligheterna att inhämta kunskaper senare i livet. Även om detta är en rimlig utgångspunkt så väcker det också ett antal frågor: Hur ska de tidiga insatserna utformas för att bäst hjälpa barn med inlärningsfrågor? Hur ska man identifiera barn som riskerar att misslyckas i skolan? Vilket forskningsstöd finns för att tidiga insatser är effektivare än senare? Dessa frågor diskuterades under konferensen.