Conferences 2013

Ph.D seminar in European Labour Law
13-15 February 2013, Uppsala (Juridicum)


Call for papers to a workshop on Economics of education and education policy
June 3-4, 2013 in Uppsala

The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) and Uppsala Centre for Labour Studies (UCLS) invite researchers interested in the economics of education and education policy to present their research and discuss the work of peers during a two day workshop.

The workshop will contain both contributed and invited papers, and will host two keynote speakers; Susan Dynarski, University of Michigan, and David Figlio, Northwestern University. Susan and David will both present ongoing research and give an overview of the field’s current and future challenges. 


Call for Papers to the 8th Nordic Summer Institute in Labor Economics
June 6-7, 2013 in Aarhus

The eight annual Nordic Summer Institute in Labor Economics will take place at the Department of Economics and Business, Aarhus University.

The purpose of this meeting is to provide an opportunity for the best labor scholars in the Nordic countries to get together and to discuss their work. The meeting will contain both contributed and invited papers. The keynote speaker is Jane Waldfogel, Columbia University School of Social Work (to be confirmed). The meeting is organized by the new interdisciplinary center for applied research into effective programs for well-being among children and young people at Aarhus University, in collaboration with the Nordic network in Empirical Labor Economics (ELE).

Schedule


UCLS Workshop on Family and Gender
Honningsvåg, August 26 – 27, 2013
Schedule


Konferens i arbetsmarknadsrelationer
7-8 oktober 2013, Krusenberg herrgård

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS), som finansieras av FAS, arrangerar en nationell och flervetenskaplig konferens i arbetsmarknadsrelationer. Konferenserna syftar i första hand till att främja samarbete och kunskapsutbyte mellan olika vetenskapliga discipliner och vänder sig primärt till forskare och forskarstuderande i Sverige. Årets konferens kommer att ägnas åt två teman: dels frågor om immigration, dels frågor om arbete och familj.
Program


UCLS konferens om lönebildning
21 oktober 2013, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm (Lokal: Bryggaren)
Sista anmälningsdagen är den 30 september. Ange om du önskar delta i lunchen samt eventuella allergier. Anmälan med namn, arbetsplats och e-post skickas till katarina.gronvall@nek.uu.se . Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat.
Program
Presentationer:
Minimilöner i nationell och internationell rätt
Jonas Malmberg

Minimilöner och lönestruktur i Sverige – hur ser det ut?
Anders Forslund, Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans

Prestationslöner och löneskillnader – norska erfarenheter
Erling Barth

Arbetsmarknadsreformer och lönebildning i Sverige
Helge Bennmarker, Lars Calmfors och Anna Larsson Seim

Löner, sysselsättning och inkomster: ökar klyftorna i Sverige?
Niklas Bengtsson, Per-Anders Edin och Bertil Holmlund