Saltsjöbadsavtalet 80 år

  • Date:
  • Contact person: camilla.scheinert@nek.uu.se
  • Konferens
Välkommen till konferens med anledning av Saltsjöbadsavtalets 80-årsjubileum

Den 20 december 1938 träffade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF och Landsorganisationen, LO, ett huvudavtal som har kallats Saltsjöbadsavtalet efter platsen där förhandlingarna fördes – Grand Hotel Saltsjöbaden. Nu, 80 år senare, bjuder vi in till en konferens på samma plats för att se tillbaka på de gångna åren och blicka framåt. Vilka utmaningar står Saltsjöbadsandan inför i dag och i morgon?

Saltsjöbadsavtalet, eller kanske snarare Saltsjöbadsandan, har spelat stor roll för relationerna mellan parterna och deras förhållande till riksdag och regering – den svenska arbetsmarknadsmodellen. De 80 åren har inneburit stora förändringar på arbetsmarknaden. Då var det två parter som tecknade avtalet, i dag finns mer än 100 självständiga parter som har avtal som reglerar deras roller. Framväxten av tjänstemannaorganisationerna och expansionen av den offentliga sektorn är två exempel på ändrade förutsättningar. Andra stora förändringar har följt av medlemskapet i EU och globaliseringen.

I dag står arbetsmarknadsmodellen inför nya hot. Politikernas intresse för arbetsmarknaden har ökat, svårigheter för vissa grupper att etablera sig på arbetsmarknaden, teknisk utveckling, digitalisering och gig-ekonomi är några sådana utmaningar.

Tid: Tisdagen den 12 mars 2019, kl. 9.45–16 med efterföljande mingel kl. 16–17.

Busstransport: Avgång från Radisson Waterfront Hotel, Nils Ericssons Plan 4, kl. 8.45, åter från Saltsjöbaden kl. 17.00. Föranmälan krävs.

Plats: Grand Hotel Saltsjöbaden

Ur programmet:

 -Saltsjöbadsavtalet – då, nu och i framtiden

 -Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett internationellt perspektiv

 -Fakta och myter om den moderna arbetsmarknaden

 -Gig-ekonomi, plattformsekonomi, digitalisering – vad är det?

Några av de medverkande:

Från parterna:

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, LO, Martin Linder, Unionen, Erland Olausson, tidigare avtalssekreterare, LO

Övriga:

Lars Calmfors, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Laura Hartman, UCLS, Lars Magnusson, Uppsala Universitet, Henrik Malm Lindberg, Ratio, Oskar Nordström Skans, Uppsala Universitet och UCLS, Birgitta Nyström, Lunds Universitet, Joakim Palme, Uppsala Universitet och UCLS, Lotta Stern, Stockholms Universitet, Claes Stråth, UCLS, Annika Sundén, Arbetsförmedlingen, Annamaria Westregård, Lunds universitet.

Anmälan senast den 1 mars till www.mi.se/saltsjobaden80

Välkommen! Arrangörer: UCLS (Uppsala Center for Labor Studies), Svenska Ileraföreningen (International Labour and Employment Relations Association), Medlingsinstitutet och Grand Hotel Saltsjöbaden.