Saltsjöbadsavtalet 80 år

  • Date:
  • Contact person: camilla.scheinert@nek.uu.se
  • Konferens

I dag för 80 år sedan, den 20 december 1938, träffade Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och Landsorganisationen (LO) ett huvudavtal som lade grunden för den svenska arbetsmarknadsmodellen och för parternas relation till den politiska makten. Avtalet träffades på Grand Hotel Saltsjöbaden och har därför fått namnet Saltsjöbadsavtalet. 

Svenska Ileraföreningen, Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) och Medlingsinstitutet kommer att anordna en heldagskonferens tisdagen den 12 mars på temat Saltsjöbadsavtalet 80 år.

Vi återkommer efter nyår med en inbjudan till konferensen men sätt redan nu ett streck i din almanacka.