AI och digitaliseringens påverkan på arbetsmarknad och arbetsliv


Datum: 23 april, kl. 16-18
Plats: Faculty Club, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10B, våning 4. 
 
Forskare från ett antal olika discipliner möter aktörer från arbetslivet för att diskutera följande frågor:
  • Vilka frågor inom detta område handlar forskningen om? (Innebörden av AI, digitalisering, automatisering mm för arbetsmarknad och arbetsliv)
  • Vilka frågor borde det forskas om?
  • Vilken kunskap efterfrågas på arbetsmarknaden och i arbetslivet?
Det blir ett informellt seminarium i form av After Work, med öl/vin/läsk till självkostnadspris och lite tilltugg. Ett antal forskare samt aktörer från arbetsmarknaden inleder med var sitt 5-7 minuters inlägg som svarar på någon/alla av frågorna ovan. Publiken bjuds sedan in till samtal.
 
Hösten 2019 kommer en större konferens på detta tema att arrangeras där forskare och praktiker kommer att få möjlighet att träffas. Dagens samtal blir en slags ”förstudie” och tanken är att skapa kontaktytor forskning - praktik som kan ge synergieffekter för alla parter.


Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till Laura Hartman på 0730-337933 eller per mail: laura.hartman@nek.uu.se

Medverkande (fler namn tillkommer): 
Fredrik Bruhn, Unibap
Åsa Cajander, Inst. för informationsteknologi
Catrin Ditz, Storsthlm
Jenny Eriksson Lundström, Inst. för inf.och media
Georg Graetz, Nationalekonomiska inst.
Ola Pettersson, LO
Johanna Romare, Teologiska inst.