Uppsala Center for Labor Studies

Director
Oskar Nordström Skans, Uppsala University

Scientific Advisory board
Richard Freeman, Harvard University
Karl-Ove Moene, University of Oslo
Nina Smith, Aarhus University

Contact info
Google Calendar
 

Uppsala Center for Labor Studies


Arbetsrättsliga föreningen och Uppsala Center for Labor Studies (UCLS) uppmärksammar​
Medbestämmandelagen 40 år
Konferens om Sveriges kollektiva arbetsrätt
10 februari 2017


Forthcoming publication
J Peter Nilsson

Alcohol Availability, Prenatal Conditions, and Long-term Economic Outcomes, Journal of Political Economy, 2016